โครงการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อคอมโพสิต

การปลูกถ่ายครั้งแรกถึงค่าเฉลี่ยของร้อยละ 60 ของฟังก์ชั่นมอเตอร์สูงสุดที่ห้าปีของการติดตาม ทีมยังพบว่าการปรับปรุงความสามารถของผู้ป่วยในการแยกแยะระหว่างสิ่งเร้าที่ร้อนและเย็นบนผิวหนังของพวกเขาและตอบสนองต่อการทดสอบแรงดันในปีแรกหลังการผ่าตัดแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่รายงานขณะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในคะแนนภาวะซึมเศร้า

ตั้งข้อสังเกตว่ายารักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งผู้ป่วยจะต้องใช้หลังจากการปลูกถ่ายใบหน้าและภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องสามารถวางภาระให้กับผู้ป่วย นักวิจัยกำลังหาวิธีใหม่ ๆ ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ป่วยและจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ การผ่าตัดปลูกถ่ายใบหน้าบางส่วนครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 2548 เกือบ 50 ปีหลังจากการผ่าตัดเปลี่ยนไตครั้งแรก โครงการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อคอมโพสิต ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้ว่าการปลูกถ่ายใบหน้าเป็นจริงเพียงใดในขณะที่เราใช้ความรู้ที่ได้รับจากการปลูกถ่ายอวัยวะที่เป็นของแข็งอื่น ๆ การปลูกถ่ายอวัยวะใบหน้าเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่ท้าทายด้านภูมิคุ้มกัน ในขณะที่เราประสบความสำเร็จอย่างมากความท้าทายในการลดความเป็นพิษของภูมิคุ้มกันโรคและลดอัตราการปฏิเสธก็ยังคงดำเนินต่อไป