ความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าแอสไพรินมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของการมีเลือดออกส่วนใหญ่ในระบบทางเดินอาหารและสมอง เลือดออกอย่างมีนัยสำคัญทางการแพทย์เลือดออกในสมอง, เลือดออกในสมอง, เลือดออกในทางเดินอาหารหรือเลือดออกในเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ต้องได้รับการถ่ายเลือดหรือการรักษาในโรงพยาบาล

เกิดขึ้นใน 361 คนในแอสไพรินตามที่คาดไว้ในประชากรผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่ามะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่พบบ่อยและ 50% ของผู้ที่เสียชีวิตในการทดลองมีโรคมะเร็งบางชนิด โรคหัวใจและหลอดเลือดคิดเป็นร้อยละ 19 ของการเสียชีวิตและมีเลือดออกมากถึง 5 เปอร์เซ็นต์ การเพิ่มขึ้นของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในผู้เข้าร่วมการศึกษาในกลุ่มแอสไพรินเป็นเรื่องน่าประหลาดใจเนื่องจากการศึกษาก่อนหน้านี้บ่งชี้ว่าแอสไพรินใช้ผลการรักษามะเร็งที่ดีขึ้น” เลสลี่ฟอร์ด การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งทั้งหมดจากการทดลองอยู่ระหว่างดำเนินการและจนกว่าเราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมการค้นพบนี้ควรตีความอย่างระมัดระวัง