ความสัมพันธ์กับความเครียดของเซลล์

ช่องทางใหม่ในการสำรวจเพื่อทำความเข้าใจว่าเมตฟอร์มินทำงานเป็นยารักษาโรคเบาหวานได้อย่างไรรวมถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นค้นพบการเจริญเติบโตของเซลล์และเปลี่ยนแปลงการเผาผลาญอาหารเมื่อสารอาหารมีน้อยซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในมะเร็งแพลตฟอร์มตรวจคัดกรองใหม่เพื่อตรวจสอบไคเนสซึ่งเป็นโปรตีนที่ถ่ายโอนกลุ่มฟอสเฟตซึ่งเป็นสวิตช์เปิดปิดที่สำคัญในเซลล์

สามารถพลิกกลับอย่างรวดเร็วโดยเมตฟอร์มิน การใช้เทคโนโลยีนี้นักวิจัยสามารถถอดรหัสเหตุการณ์สลับการพลิกหลายร้อยกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่ออายุที่ดีต่อสุขภาพผู้ตรวจสอบสเปกโตรเมตรีชั้นนำของโลกและ Reuben Shaw ผู้เชี่ยวชาญด้านเมแทบอลิซึมทำให้ฉันสามารถพัฒนาและใช้เทคโนโลยีใหม่กับคำถามทางชีววิทยาที่สำคัญเส้นทางอะไรที่ถูกควบคุม ความสัมพันธ์กับความเครียดของเซลล์ซึ่งสามารถเชื่อมโยงพวกมันกับผลกระทบด้านสุขภาพและการขยายช่วงชีวิตที่สังเกตได้จากการศึกษาอื่น ๆ