การที่มีคลังเก็บสารเคมีผิดกฎหมาย

ณ 400 ปีก่อนในสมัยราชวงศ์โมกุล มันเป็นศูนย์กลางของธุรกิจเคมีและโรงงานน้ำหอมในพื้นที่แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะสั่งห้ามการจัดเก็บสารเคมีหลังจากเกิดเพลิงไหม้ร้ายแรงในปี 2010 ถนนเต็มไปด้วยรถลากรถยนต์ขนาดเล็กและผู้คนที่เดินไปมาระหว่างวัน ถนนแคบจนรถโดยสารไม่สามารถผ่านได้ สายไฟฟ้าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตที่ห้อยอยู่เหนือช่องแคบแคบเป็นอันตรายอย่างแท้จริง

แต่ภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดมาจากความจริงที่ว่าอาคารที่พักอาศัยถูกใช้เพื่อการค้าโดยมีชั้นล่างเป็นโกดังเก็บสารเคมีและถังแก๊ส ในเดือนมิถุนายน 2010 เกิดเหตุเพลิงไหม้ในเขตนิมตาลีทำให้มีผู้เสียชีวิต 124 คนเหตุการณ์เพลิงไหม้รุนแรงขึ้นจากการที่มีคลังเก็บสารเคมีผิดกฎหมาย หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวคณะกรรมการเสนอให้ย้ายคลังสินค้าสารเคมีทั้งหมดออกจากพื้นที่อยู่อาศัย แต่นักวิจารณ์กล่าวว่าไม่มีการดำเนินการที่สำคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมา